2017-01-23

Sparbankerna och Swedbank i Skaraborg arrangerade under måndagskvällen sin traditionella lantbruksdebatt. Årets tema var ”Svenskt jord- och skogsbruk i en osäker omvärld”. Och det var tolfte gången debatten genomfördes, den här gången i Arena Skövde.

På plats fanns åtta namnstarka debattörer, med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och centerpartiets partiledare Annie Lööf i spetsen, samt en publik på omkring 1 100 personer.

Olika ämnen

Debatten färgades förstås till stor del av den färska överenskommelsen kring en ny svensk livsmedelsstrategi – där regeringen tillsammans med vänsterpartiet och oppositionen nu har satt upp de långsiktiga målen.

Själva upplägget för kvällen var sju olika ämnen som var fördelade på två block. De båda debattledarna, Leif Walterum och Annika Nordgren Christensen, såg sedan till att varje ämne debatterades efter konstens alla regler.

Rörande överens och olika vägar

Debattledarna förde skickligt debatten framåt med ett gott samtalsklimat mellan deltagarna. Och utan att debatten behövde hetta till så fick publiken ändå en hel del matnyttig information – bland annat hur de inblandade såg på omvärldsläget, skogens roll, krisberedskapen och hur Sverige kan bli fossilfritt. Alla var också rörande överens om vikten av ett starkt svenskt lantbruk.

De som hade räknat med raka svar blev nog ändå ganska besvikna under debatten. Faktum är att svaren till och med uteblev kring den färska livsmedelsstrategin. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hänvisade istället till att mer detaljer skulle släppas någon gång under nästa vecka.

Som väntat i debatter förblev en del frågor obesvarade men kring den färska livsmedelsstrategin utlovade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att mer detaljer skulle släppas under nästa vecka.
Centerpartiets ledare Annie Lööf gav också sin syn på saken, där hon menade att det finns en överenskommelse kring strategins mål men att vägen dit kan se olika ut.

Härliga kommentarer

Efter närmare tre timmar hade ämne efter ämne avverkats och debatten började gå mot sitt slut. Fast innan det var dags för debattörerna att ge sina slutord, så såg Skövdebonden Lennart Bogren till att bjuda på några härliga kommentarer. Med glimten i ögat såg han till att kvällens huvudpersoner fick några visdomsord med sig på vägen.

Korta fakta

  • Debatten genomförs vartannat år och är Sveriges största debatt på lantbrukssidan.
  • Förutom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och centerpartiets partiledare Annie Lööf så var även följande debattdeltagare på plats i Arena Skövde: Helena Jonsson som är ordförande för LRF Sverige, Svante Axelson som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, Helena Lindberg som är generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Palle Borgström som är ordförande för LRF:s mjölkdelegation och styrelseledamot i Arla, Paul Christensson som är vice ordförande hos Södra, Åsa Domeij som är miljöchef hos Axfood.
  • Debattledare var Skövdes kommunalråd Leif Walterum och Annika Nordgren Christensen.