Fonden byter namn till Swedbank Robur Corporate Bond Europe Mix. Med det nya namnet så förtydligar vi att fonden placerar i finansiella instrument i Europa. Vi förtydligar samtidigt fondens målsättning samt ändrar fondens genomsnittliga duration från max fyra år till max fem år i syfte att skapa förutsättningar för en ökad avkastning. Fonden kommer dock i ett normalläge fortsatt ha en genomsnittlig duration på 1-2 år. Vi ändrar också utdelningsperioden till mars till och med maj innevarande räkenskapsår, istället för oktober till och med december året efter räkenskapsåret. Ändringarna gällande utdelningsperioden påverkar inte befintliga andelsägare i andelsklass A. Vi gör även språkliga förändringar och förtydliganden i fondbestämmelserna, ändringar som inte förändrar fondens karaktär eller placeringsinriktning.

För mer information, läs kundbrev

Kundbrev Swedbank Robur Företagsobligatonsfond Mix