Frågeställningar som bland annat kommer belysas är:

  • Hur går Skogsutredningens förslag ihop med både ett hållbart privat skogsbruk och skydd av naturvärden?
  • Är svenskt skogsbruk en hållbar investering enligt EU:s nya taxonomi? Om svaret på frågorna är nej: Hur löser vi upp knutarna?
  • Hur påverkar aktuella politiska beslut vardagen för skogsägare just nu – hur ska man tänka i sina investeringar?


Bland talarna finns riksdagsledamöterna Peter Helander (C) och Isak From (S) samt Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna och Peter Robnertz, senior rådgivare skog, WWF.

 

Titta på webbinariet

Ja jag vill titta på webbinariet