Företagare är också mer oroliga över sin ekonomi än anställda. Fyra av tio planerar att göra förändringar i sin privatekonomi och mer än var tredje företagare ser över sin konsumtion och sina levnadskostnader med anledning av coronapandemin.

Företagarna har större sparbuffert än anställda men har även använt den i större utsträckning

Företagare har ofta en större sparbuffert än anställda. Två av tre företagare uppger att de har mer än tre månadslöner efter skatt i sparbuffert, knappt hälften av anställda uppger att de har motsvarande. Men många företagare har även behövt använda sin buffert under det här året. 17 procent av företagarna har använt sin sparbuffert under coronapandemin jämfört med endast 6 procent bland de anställda. Med ett ökat nyttjande av bufferten samtidigt som nysparandet är något lägre jämfört med hos anställda minskar företagarnas marginaler. Trots detta uppger sex av tio företagare att de skulle klara sig ekonomiskt ett år eller mer om de skulle bli arbetslösa eller långvarigt sjuka jämfört med hälften hos anställda.
 

Mer information