För dig som sparar i Räntefond Flexibel innebär sammanläggningen en viss skillnad. Det som skiljer är främst durationen, där Räntefond Kort Plus har något kortare duration än Räntefond Flexibel och därmed lägre ränterisk. Fonderna har i övrigt liknande karaktär, förvaltning och hållbarhetsnivå. Du behåller även samma förvaltningsavgift på 0,20 procent.

  • Du kan som vanligt lägga köp- eller säljorder i fonden till och med tisdagen den 26 april före kl 15.30.
  • Order om köp och försäljning av fondandelar som kommit oss tillhanda efter den 26 april klockan 15.30 behandlas inte förrän måndagen den 2 maj och genomförs till den andelskurs som räknas fram denna dag.
  • Om du inte byter/säljer dina andelar i Räntefond Flexibel före den 26 april kommer dina andelar i fonden att föras över till Räntefond Kort Plus. 
  • Den 2 maj när Räntefond Kort Plus öppnas för handel kan du köpa/sälja fondandelar igen.
  • Eventuella månadsöverföringar i Räntefond Flexibel ställs automatiskt om till Räntefond Kort Plus.

Fondförändringar