Räkneexemplet bygger på månadssparande i fonder med antagande om 5 % genomsnittlig årlig avkastning och är inte en prognos eller garanti. Nivåerna visar enbart hur sparande kan utvecklas med angivet antagande om framtiden. Beloppen är avrundade till närmaste 100-tal. Hänsyn har inte tagits till inflation och skatter.