Markaryds Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post:
Markaryds Sparbank, Dataskyddsombud, Box 124, 285 23 MARKARYD

Mail: