Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Warranter

Så här fungerar Warranter

Med warranter tar du del av aktiers värdeförändring utan att köpa själva aktien och kan tjäna pengar både vid upp- och nedgång (beroende av om du köper en köp- eller säljwarrant).

Du kan få ut mer procentuellt än vid aktieinnehav men kan också förlora satsat kapital även vid små kursrörelser i underliggande aktier. 

Så här handlar du Warranter

Banken ger ut (emitterar) warranter på utvalda aktier eller aktieindex. Warranterna VPC-registreras och noteras på Stockholmsbörsen. Löptiden för warranterna varierar men är normalt upp till 2 år räknat från första försäljningsdagen.

Du kan som minst köpa 1000 warranter- en handelspost. Warranterna handlas med viss mutiplikator, exempelvis 0,1. Det innebär att en warrant motsvarar 0,1 aktie. Det krävs alltså 10 warranter per aktie.

Du kan handla med warranter via telefon- och internetbanken eller på ditt lokala bankkontor.

Värdet

Warrantens slutlikvid bestäms av aktiens eller index slutkurs under ett antal dagar i slutet av löptiden. Om slutkursen överstiger köpwarrantens lösenpris får du ett belopp som motsvarar värdeökningen på aktien eller index för varje handelspost, med hänsyn tagen till warrantens multiplikator. Skulle slutkursen vara lägre eller lika med lösenpriset förfaller köpwarranten värdelös och du förlorar din insats. Omvänt gäller för säljwarranten; skulle slutkursen vara högre eller lika med lösenpriset förfaller säljwarranten utan värde.

Pris

Courtaget följer den underliggande aktiens courtagesats, exempelvis aktier på Large Cap, upp till 1 000 000 kr, courtage 0,5 %. Handlar du via internet har du möjlighet att handla till lägre courtage.

Stäng Skriv ut