Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Miniräknare och anteckningsblock

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst 950 000 kronor. Ersättningen betalas ut av Riksgäldskontoret inom 7 dagar från den dag banken försätts i konkurs.

Så här fungerar insättningsgatantin
 

 

 • Garantin gäller för både privatpersoner, företag och andra juridiska personer om institutet går i konkurs.
 • Garantin gäller för alla slags insättningar på konto oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut.
 • Garantin ersätter maximalt 950 000 kr per kund och institut (se ovan). Om ett konto är öppnat i flera kunders namn gäller ersättningen för varje person för sig.
 • Det finns möjlighet att under vissa förutsättningar få ytterligare högst 5 000 000 kr ur den statliga insättningsgarantin om det har skett en insättning på kontot som är kopplad till vissa i insättningsgarantilagen angivna livshändelser:
 1. insättningsbeloppet kommer från försäljning av privatbostad
 2. insättningsbeloppet avser ersättning för skada på privatbostad
 3. insättningsbeloppet kan hänföras till upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall
 4. insättningsbeloppet avser försäkringsutbetalning
 5. insättnig avser ersättning för skada till följd av brott, felaktig dom eller försummelse vid myndighetsutövning
 • En viktig förutsättning för att kunna få del av tilläggsbelopp enligt ovan är också att insättningen skedde inom en tolvmånadersperiod innan den händelse som gör att insättningsgarantin träder in. Denna period beräknas från den ursprungliga insättningen.
 • Insättningsgarantin täcker alla slag av insättningar på konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt ta ut.
 • Placeringar i värdepapper och värdepappersfonder som inte täcks av insättningsgarantin omfattas istället av investerarskyddet.
 • Om din insättning skulle omfattas av garantin har du rätt till ersättning motsvarande insättningens belopp plus ränta fram till konkursbeslutet. Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institut.
 • Pengarna betalas ut inom sju dagar från den dag då ett institut har gått i konkurs.
 • Insättningsgarantin hanteras av Riksgäldskontoret och insättningsgarantin finansieras genom avgifter från banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag.


Mer information om insättningsgarantin finns på Riksgäldskontorets hemsida.


insattningsgarantin

 

Stäng Skriv ut