Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Handla med fonder

Att handla med fonder innebär att du köper, säljer eller byter andelar i en fond. Och fonden köper i sin tur olika värdepapper för pengarna.

Till Fondlistan

FAKTARUTA
Bryttid
Om du köper, byter eller säljer en fond före klockan 16.30 genomförs affären normalt till nästa dags kurs. Detta kallas för fondens bryttid och talar om att ordern blir låst vid denna tidpunkt. Brytttiden kan skilja sig mellan olika fonder. Information om bryttiden finns på fondens detaljsida som du kommer till via Fondlistan.
Kurssättning
Vid bryttiden slås alla köp- respektive säljordrar ihop i varsin gemensam order som skickas till respektive fondbolag. Fondbolaget räknar ihop fondens innehav, bestämmer fondens kurs (NAV-kursen) och fördelar andelarna. NAV står för Net Asset Value och utgår från nettovärdet för alla tillgångar i fonden.

Det vanligaste är att kurssättning sker en gång per dag. Men det finns fonder som kurssätts en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång i kvartalet.

Du kan normalt se vilken kurs din order genomförts till ungefär två till tre dagar efter att du har lagt din order.
Affärsdag
Affärsdagen är den dag som kursen sätts för fonden. Beroende på vilken bryttid en fond har kan därför affärsdagen antingen vara samma dag som köpet sker (likviddagen) eller en dag senare.
Likviddag
Likviddagen är den dag som pengarna dras från ditt konto. Denna dag är alltid samma dag som köpet sker. Innan ett köp genomförs kontrolleras att du har tillräckligt mycket pengar på kontot för att kunna genomföra köpet.
Fondinformation
Du finner all information om de olika fonderna via Fondlistan och i fondens faktablad. Vill du ha ytterligare information kan du kontakta respektive fondbolag.
Kontrolluppgifter och deklaration
Swedbank rapporterar uppgifter om reavinster och reaförluster vid försäljning av fondandelar, utdelning, innehållen skatt och fondandelsinnehav till Skatteverket.
Stäng Skriv ut