Bolagsanalytiker från Kepler Cheuvreux kommer att ge sin syn på medverkande bolag och hur de ser på utvecklingen i sina sektorer. Vi får även träffa Nyfosas VD Jens Engwall och Nobinas VD Magnus Rosén som ger syn på utvecklingen av bolaget och hur de ska växa framåt. Vi hoppas också kunna erbjuda någon ytterligare VD-intervju.

Förutom bankens investeringsstrateger, som utvecklar hur man kan fördela sitt sparande i en marknad som inte är helt lätt att förutse, får du även möjlighet att träffa ett antal förvaltare från Robur som berättar hur de har agerat i den börsturbulens som varit under våren och hur de ser på framtiden för sina respektive fonder och marknader. Vi kommer också diskutera pension och sparande och hur man kan tänka utifrån sina egna förutsättningar och mycket mer.

Programmet i sin helhet samt bonusmaterial med längre intervjuer släpps 13 maj 18.30 på Aktiellt, Swedbanks samlingsplats för placeringar och sparande.

Datum: 13 maj 18.30
Länk till Aktie-TV 

Varmt välkomna till ett spännande program! Och kolla gärna in Aktiellt redan nu för tips och dagliga uppdateringar från aktiemarknaden!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska finansiella instrument kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.


För Swedbank Roburs fonder finns även aktuella faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.