Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Winterlandscape

Handikapp och funktionshinder

En olycka, ett ögonblick när det otänkbara drabbar dig. Eller en allvarlig sjukdom. Och plötsligt är ingenting sig likt. Somliga drabbas av handikapp eller funktionshinder sent i livet. För andra är det en del av vardagen sedan födseln. Oavsett anledningen har du vissa rättigheter:

Handikappade barn

Barn med funktionshinder har rätt till barnomsorg och fritidshem precis som andra barn. I många kommuner finns också så kallad avlösarservice till familjen. Du kan få vårdbidrag om du vårdar ditt barn hemma, längst t o m juni månad det år barnet fyller 19 år. Du får mer information och ansöker om stöd hos Försäkringskassan.

Bostad

Vanlig hyra gäller. Ansök hos kommunen som också utreder om du behöver ha bostadsanpassning. Blir du missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga till länsrätten. Du kan också ha rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg. Det ansöker du om hos Försäkringskassan.

Hjälpmedel för barn och vuxna

Numera finns många slags hjälpmedel och olika former av rehabilitering för handikappade. Det finns också bidrag till arbetshjälpmedel, bil och taltidningar. På biblioteken finns talböcker. Din kommun har information om regler, villkor och avgifter.

Handikappersättning

Är du sjuk eller funktionshindrad kan du få handikappersättning från och med juli månad det år du fyller 19 år. Vissa villkor ställs. Vänd dig till Försäkringskassan för mer information och för ansökan.

God man

Tingsrätten kan utse en så kallad god man till den som behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Den som ska ha en god man måste samtycka till det. Är det inte möjligt att få samtycke krävs läkarintyg eller annan likvärdig utredning.För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut