Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Ett par som sitter vid en sjö

Rätt till allmän pension

Om du är född 1954 eller senare får du din pension helt enligt de nya reglerna.

I det gamla pensionssystemet räckte det med 30 års förvärvsarbete varav de femton bästa åren räknades. Nu är istället varje dag du arbetar och varje krona du tjänar avgörande för hur stor din pension blir.

Fördelnings- och premiesystem

Det nya systemet är både ett fördelnings- och ett premiesystem. Merparten av din pensionsavgift, 16 procent av din pensionsgrundande inkomst, fördelas till dem som redan är pensionärer. Din egen inkomstpension grundas på de 16 procenten, även om pengarna rent fysiskt inte sätts undan för dig. Inkomstpensionen är på så sätt en framtida fordran på staten. Den räknas upp med ett inkomstindex.

2,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten är en avgift till din premiepension. Du får själv bestämma vilka fonder pengarna ska placeras i.

Arbetsgivar- och egenavgift

Din pensionsgrundande inkomst är bruttoinkomsten minus avdrag för den allmänna pensionsavgiften, 7,0 procent.

Maximal pensionsgrundande inkomst är 7,5 inkomstbasbelopp (409 500 kronor för år 2012). Det motsvarar en bruttolön på 36 720 kronor per månad, före avdrag för pensionsavgift.

Tjänar du mer får du ingen ytterligare pension trots att arbetsgivaren betalar avgift även på inkomster därutöver. Denna del av avgiften är en ren skatt. Däremot betalar du ingen egenavgift på de inkomsterna.

Inkomster ger pensionsrätt

Dagens pension bygger på hela livsinkomsten. Varje år beräknas pensionsrätten i kronor utifrån din inkomst. De läggs till ditt kapital för inkomstpension och premiepension. Det finns ingen övre åldersgräns. Även när du gått i pension ger arbetsinkomster pensionsrätt.

Om du tjänar över 0,423 prisbasbelopp, 18 612 kronor år 2012, får du pensionsrätt på hela din inkomst från första kronan.

Som pensionsgrundande inkomst får du också räkna sjukpenning, rehabilitetspenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, vårdbidrag, vissa former av utbildningsbidrag och vuxenstöd samt livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

Pensionsrätt räknas på den faktiska ersättningen.

Annat som ger pensionsrätt

Under de år när du inte tjänar några pengar, till exempel på grund av studier, värnplikt eller barnafödsel kommer staten att kompensera dig genom att betala till din pension. För detta finns dock ett krav: du måste ha förvärvsarbetat under minst fem år innan du går i pension. Tiden räknas längst till 70 år.

STUDIER. Du som studerar på universitet, högskola eller liknande kommer att få tillgodoräkna dig ett pensionsgrundande belopp motsvarande 138 procent av det studiebidrag som du tagit ut. Pensionsrätt får du för utbetalda studiebidrag från och med år 1995 och syns i pensionsprognosen från Pensionsmyndigheten.

VÄRNPLIKT. Under värnplikten räknas din pension på ett belopp som motsvarar 50 procent av den genomsnittliga inkomsten i landet. Detta gäller bara grundutbildning som pågår i minst 120 dagar i följd - inte yrkes- och reservofficersutbildning. Pensionsrätterna beräknas retroaktivt från och med 1995.

VÅRD AV BARN. Om du har barn under fyra år kan du få pensionsrätt oavsett om du är hemma eller arbetar. Du måste ha vårdnad om barnet och bo tillsammans med det minst halva året. Pensionsgrundande belopp för vård av barn kan beräknas på tre olika sätt och du får automatiskt det som är mest till din fördel:

  • En lön motsvarande 75 procent av genomsnittsinkomsten i landet.
  • Den inkomst du hade året innan barnet föddes.
  • Din inkomst det aktuella året plus ett inkomstbasbelopp, dock högst 7,5 inkomstbasbelopp.

Bara en av föräldrarna får pensionsrätt för ett och samma år. Om ni båda är berättigade får ni själva komma överens om vem som ska få pensionsrätten och sedan anmäla det till Pensionsmyndigheten. Annars får den förälder som har den lägsta inkomsten pensionsrätten. Tjänar ni lika mycket går den till mamman.

Ni får tillgodoräkna er pensionsrätt ända tillbaka till 1960. För åren 1960-1998 tillfaller pensionsrätten automatiskt mamman.För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut