Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Därför har kvinnor ofta lägre pension

Woman oiling the fences. Solar panel in the background

Pensionssystemet gör ingen skillnad mellan kvinnor och män. Så hur kommer det sig att många kvinnor ofta har lägre pensioner? Svaret ligger i lönekuvertet. Pensionen grundar sig nämligen på den inkomst man haft – och här ligger många kvinnor fortfarande en bra bit efter män. Har man en lägre lön finns det några saker att tänka på för att ekonomin ska bli så bra som möjligt när det är dags att gå i pension. Vår expert reder ut!

Kvinnors pension uppgår till runt 70 procent av männens. År 2020 hade män i genomsnitt drygt 23 600 kronor per månad i pension före skatt i pension, medan kvinnor i genomsnitt hade 16 500 kronor före skatt*. De här skillnaderna i pension beror på att många kvinnor har en lägre lön än män**.

- Pensionen grundar sig på den inkomst man haft under hela yrkeslivet. Eftersom många kvinnor har lägre löner får de också mindre i pension. Alla kvinnor har såklart inte låga löner, men om man har det finns en del saker att tänka på för att ekonomin ska bli så bra som möjligt den dagen det är dags för pension. Och det är viktigt att börja i god tid, då har man större möjlighet att påverka pensionen till det bättre, säger Madelén Falkenhäll, Hållbarhetsekonom på Swedbank.

Deltidsarbete kan leda till lägre pension

Skillnaderna i lön mellan kvinnor och män beror på många saker. En faktor som påverkar inkomsten är deltidsarbete. Två av tre kvinnor har arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv och att det är något som senare kan komma att påverka storleken på pensionen är det många som inte tänker på.***

- Att jobba deltid under några få år till exempel när barnen är små brukar inte spela så stor roll för pensionen. Men längre perioder av deltidsarbete kan sänka pensionen rejält, eftersom den lägre inkomsten man får till följd av deltidsarbetet också innebär lägre avsättningar till såväl den allmänna pensionen som till tjänstepensionen, säger Madelén.

Även ett litet sparande kan göra stor skillnad

Med lägre inkomst blir det också svårare att spara själv till pensionen. Många kvinnor sparar till sin pension, men de sparar lägre belopp än män.****

- Det är inte konstigt att kvinnor sparar lägre belopp till sin pension än vad män gör, många kvinnor tjänar ju mindre. Men börjar man spara i tid blir även en mindre summa varje månad ett välkommet tillskott i plånboken som pensionär. Pensionssparandet är långsiktigt, så man kan med fördel placera det i fonder, det ökar sannolikheten till avkastning*****, säger Madelén..

Kompensera för olika inkomster i hushållet

Om man lever tillsammans med någon och tjänar olika mycket kan det också vara klokt att resonera tillsammans med sin partner om att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin.

- Den som tjänar mindre kanske har lagt ner mer tid på hushållet och eventuella barn och på så sätt underlättat för partnern att göra karriär och tjäna pengar medan man själv stått tillbaka. Det tycker jag definitivt att man ska kompenseras för. Genom att till exempel överföra pensionsrätter och starta ett sparande som enskild egendom i den andres namn kan den som tjänar mer kompensera den andra, säger Madelén.

Endast 20 procent vet vad det innebär att föra över pensionsrätter mellan makar. Men om en höginkomsttagare för över pensionsrätter för sin premiepension under 20 års tid till sin make/maka eller registrerade partner förbättras den andras pension med knappt 1 900 kronor per månad före skatt livet ut. Det motsvarar sänkningen i pension som en grundskollärare skulle få vid deltidsarbete på 60 procent i 15 år utöver småbarnsåren. För den som för över pensionsrätter minskar pensionen med knappt 2 000 kronor per månad. ******

Spara till partner här kan man göra

  • Gifta eller registrerade partners kan överföra pensionsrätt för premiepension till varandra. Den som tjänar mer kan göra det för att till exempel kompensera den som tjänar mindre och på sätt förbättra dennes ekonomi som pensionär. Man kan inte föra över tidigare intjänade pensionsrätter, utan bara för de som tjänas in under det aktuella året. Överförda pengar kan inte föras tillbaka.
  • Ett annat sätt att kompensera sin partner är att pensionsspara i sin partners namn, som enskild egendom. Enskild egendom ska inte ingå i en eventuell bodelning. Egendom görs till enskild genom äktenskapsförord som makarna upprättat eller genom ett villkor i gåvobrev av givaren om egendomen är en gåva. Ta hjälp av jurist för att få korrekta handlingar upprättade.

* Källa: Pensionsmyndigheten.

**2020 var medelinkomsten (20-64 år) 312 000 kr per år före skatt för kvinnor och 373 000 kr per år före skatt för män. Källa: Statistiska centralbyrån. Det innebär att kvinnors lön i genomsnitt är över 80 procent av männens, medan kvinnors pension är 70 procent av männens. Det är för att det fortfarande är en stor del av dagens kvinnliga pensionärer som har haft väldigt låg total inkomst eller kanske ingen inkomst alls.

I åldersgruppen 65-69 år uppgår kvinnornas pension till 76 procent av männens.

***Källa: Swedbanks undersökning om pension genomförd av Kantar Sifo. Undersökningen genomfördes i januari 2022, 3 100 personer i ålder 18-65 år deltog. För en grundskollärare i 30-årsåldern blir pensionen knappt 1 000 kronor lägre per månad om man jobbar 60 procent i tio år utöver småbarnsåren jämfört med heltid hela arbetslivet. Vid deltidsarbete hela arbetslivet blir skillnaden i pension betydligt större. Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell. 

**** Enligt en undersökning bland 1 758 personer mellan 18 och 65 år som genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna i januari 2020. Undersökningen visade att 65 procent av kvinnorna sparar under 1 000 kr per mån till sin pension, av männen är andelen 55 procent. 30 procent av kvinnorna sparar mer än 1 000 kr per mån, 40 procent av männen. 13 procent av kvinnorna sparar över 2 000 kr, 21 procent av männen.


*****När du är ung och har långt kvar till pensionen kan du placera ditt pensionssparande i aktier eller fonder där du har möjlighet att få högre avkastning på sparandet. Högre avkastning innebär högre risk men eftersom det är lång tid kvar tills du ska ta ut dina pengar kan du växla ned risken över tid. Tänk också på avgiften om du placerar ditt pensionssparande i till exempel fonder, de spelar roll i längden. Observera att en investering i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fonder, aktier och andra värdepapper kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.

****** Vid överföring minskas beloppet med sex procent, därav ett något lägre bortfall än tillskott. Källa: Pensionsmyndigheten

här kan du förbättra din pension

  • Om det är möjligt, försök att jobba heltid, längre perioder av deltidsarbete ger lägre pension.
  • Deltidsarbete under småbarnsår påverkar pensionen olika beroende på vilket tjänstepensionsavtal du har. Kolla upp vad som gäller på din arbetsplats.
  • Försök att jobba något eller några år längre. Varje år i arbete spelar roll och varje år du skjuter på att ta ut pensionen påverkar positivt.
  • Spara privat till din pension. Försök börja så tidigt som möjligt. Kommer du igång senare behöver du spara ett högre belopp. Placera gärna ditt pensionssparande i fonder, det ökar möjligheten till avkastning på ditt sparande*****. Se även över avgifterna, de spelar roll på lång sikt.
  • Lever man tillsammans med någon, tjänar olika mycket och om dessutom den ena tar större ansvar för hus och hem genom att till exempel arbeta deltid, är en stark rekommendation att inkludera pensionen i den gemensamma ekonomin. Det kan ske genom att starta ett pensionssparande i dennes namn, som enskild egendom genom äktenskapsförord upprättat av makarna.
  • Gifta eller registrerade partners kan överföra pensionsrätter för sin premiepension till den förälder som tar större delen av föräldraledighet och eventuellt deltidsarbete. På så sätt kan man kompensera det pensionsbortfall den föräldern annars skulle få.