Att pengar är viktigt håller nog de flesta med om. Inte minst i ett förhållande, där det inte bara handlar om hur man delar på utgifterna utan också om vilka val man gör. Man skulle kunna säga att det börjar redan med inkomsten, som i många fall är ojämställd. Enligt Statistiska centralbyrån uppgår kvinnornas lön till cirka 95 procent av vad männen tjänar. Den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män var 11,3 procent 2017 och när man tar hänsyn till skillnader i yrke, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 4,3 procent.

Därför får kvinnor ofta lägre pension - artikel från En bättre framtid

– Med lägre löner följer ofta att kvinnor får ta ett större ansvar för barn och hem, berättar Arturo. Ska det vabbas är det oftare kvinnan som är hemma eftersom hon tjänar minst. Kvinnor arbetar dessutom oftare deltid än män och tar fortfarande ut huvuddelen av föräldrapenningdagarna.

Det här kan man ju tycka inte är ett problem om alla är glada och så länge man delar på inkomster och utgifter. Men effekten syns tydligt när kvinnorna blir äldre och går i pension. Kvinnornas pension uppgår nämligen till i snitt 68 procent av vad männen får. Och skulle man vilja skiljas på vägen har kvinnan ett mycket sämre utgångsläge än vad mannen har.

– Det är djupt orättvist och frågan förtjänar att tas på största allvar och uppmärksammas ännu mer, säger Arturo. Pengar får inte vara en anledning till att man håller ihop eller att kvinnor tvingas stanna i förhållanden de inte vill ha. Vi måste få till en förändring! Rådet till alla kvinnor är att se till att ha koll på sin ekonomi, ställa högre krav på sin omgivning, till exempel arbetsgivare och partners, och sätta sig in i hur pensionssystemet fungerar. Var tuffare i löneförhandlingarna, tänk på att det är livsinkomsten som avgör storleken på din pension.

Hushållsarbete slår mot pensionen - artikel från En bättre framtid

Så hur ska då en man och kvinna som lever tillsammans kunna se till att förhållandet är ekonomiskt jämställt?

– Det första är att ni bör göra är att komma igång med ett sparande för kvinnan, som naturligtvis är enskild egendom i händelse av skilsmässa. Precis som när man skriver ett äktenskapsförord utifall att man skulle gå skilda vägar, så bör man se till att båda får samma förutsättningar att klara sig ekonomiskt även efter ett förhållande har tagit slut. Och om du som kvinna går ner på deltid för att ta hand om barnen kan din partner till exempel avstå sina premiepensionsrätter. Det är inte meningen att ett förhållande ska vara en förlustaffär bara för att man är kvinna. Så stå på er, alla kvinnor, och kräv er rätt till lika lön och en rättvis fördelning av ansvar för barn och hem. Och ni män – se vilka privilegier ni har och dela lika även ekonomiskt.

Alla behöver juridisk hjälp ibland - vi hjälper dig gärna