Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Placering på längre sikt

En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter med obligationens trygghet. Avkastningen är kopplad till ett aktieindex. Det innebär att om index stiger, så stiger värdet på obligationen. Om indexet däremot sjunker kan avkastningen helt utebli, men aktieobligationen behåller alltid sitt nominella värde.

Aktiefonder

En fördel med fonder är att du sprider dina risker, eftersom placeringen inte görs i ett enda aktieslag. Aktiefonder rekommenderas vid placering på längre tid än två år.
Vilket fondslag du ska välja beror dels på syftet med placeringen, dels på vilka risker du är beredd att ta. Ju längre tid placeringen avser, desto mer kan placeras i aktiefonder.
När det gäller aktiebaserade fonder skiljer man mellan blandfonder och aktiefonder:

 • Blandfond: En blandfond består av en del räntebärande papper (30-50 procent) och en del aktier. Rekommenderas för kapital som kan placeras på ett par års sikt eller längre.
 • Aktiefond: En aktiefond har högre risk än en blandfond, men också bättre avkastningsmöjligheter. Rekommenderas vid placeringar på tre år och längre

Aktier

Att bygga upp en egen aktieportfölj åt ditt företag kan vara ett alternativ för dig som har tid, kunskap och intresse att följa aktiemarknaden. För dig som vill, men inte besitter kunskapen själv, finns professionell rådgivning att få på banker och kapitalförvaltningsbolag.

Att tänka på när det gäller företagsportföljen:

 • Köp bara aktier för pengar som ditt företag kan undvara under en lång tid
 • Sprid riskerna. Välj aktier i olika branscher, men också olika företag i samma bransch
 • Sälj inte i panik vid en allmän nedgång
 • Rycks inte med vid en kraftig uppgång
 • Hålla dig informerad om de företag som du har aktier i

Kapitalförsäkringar i aktiebolag

Att köpa kapitalförsäkringar kan vara ett gynnsamt placeringsalternativ eftersom de beskattas som försäkringar och inte som aktier eller aktiefonder. Sparandet i kapitalförsäkringar placeras oftast i aktiefonder, (i vissa utländska kapitalförsäkringar kan du även välja att placera i enskilda aktier). Ditt företag behöver inte deklarera eller betala skatt för aktievinster i försäkringen. Däremot betalas en schablonmässigt beräknad avkastningsskatt som försäkringsbolaget drar av från sparandet försäkringen i början på varje år.
Kapitalförsäkringar lönar sig bäst om ditt företag kan avvara pengarna i minst fem år.

Att tänka på när det gäller kapitalförsäkring

 • Du kan utöka försäkringen med efterlevandeskydd eller premiebefrielse vid sjukdom.
 • Försäkringsbolaget är skyldigt att se till att avkastningsskatten på ditt företags förvaltade kapital blir betald. Avkastningsskatten är alltså inte en direkt utgift för en enskild kund utan påverkar endast tillväxten i försäkringen.
 • Reavinstskatt och preliminär skatt betalas inte vid fondbyten respektive utdelning inom kapitalförsäkring.
 • Övriga kostnader för kapitalförsäkringen är årsavgift, förvaltningskostnader och administrationsavgift.
 • Utbetalning till företaget kan ske som periodisk utbetalning eller som engångsbetalning.
 • Ingen förmånstagare vid företagsägd kapitalförsäkring.
 • Utbetalningen är fri från inkomstskatt.
 • Premierna är inte avdragsgilla.
 • Försäkringen ska normalt inte räknas in som skattepliktig förmögenhet.
 • Pengarna är inte bundna, de går att plocka ut, placeras om och användas till annat. Det kan förekomma uttagsbegränsningar och/eller uttagsavgifter under de fem till tio första åren.
Stäng Skriv ut