Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Valutaswapp

Ett företag kan av olika orsaker ha behov av att minska eller öka sin valutaexponering under en period. Med en valutaswapp kan man åstadkomma en sådan förändring genom ett byte av en valuta mot en annan.

Så här fungerar en valutaswapp

En valutaswapp är ett byte av en valuta mot en annan under en viss tidsperiod. Ett swappavtal innebär i praktiken att två parter byter valutor med varandra. Det kan gälla såväl tillgångar som skulder.
En valutaswapp används för att uppnå önskad valutaexponering. Om man känner till vid vilka tidpunkter man behöver ha vissa valutor kan man med hjälp av valutaswappar möta dessa behov.

För bytet av valuta betalar man ett pris som består av ränteskillnaden mellan de två valutaområdena (oftast olika länder). I Sverige, liksom de flesta andra länder, kallas den egna valutan prisvaluta och den utländska valutan basvaluta. Swappriset noteras antingen som ett påslag, ett så kallat premium, eller ett avdrag som kallas discount. Priset uttrycks i punkter. Om räntan utanför Sverige är lägre noteras ett påslag på valutakursen. Om räntan utanför Sverige är högre noteras ett avdrag på valutakursen.

En vanlig valutaswapp görs sällan på längre löptid än ett år, men det finns även "long-dated currency swaps" . Dessa kan ha löptider på upp till tio år.

Exempel: Ett företag upptar ett ettårigt lån på en miljon euro beroende på att man erhåller en billigare finansiering på den internationella kapitalmarknaden. För att inte påverkas av valutakursförändringar ingås ett valutaswappsavtal. Växlingskursen fastställs till 9,20 kronor/euro vid ingången av avtalet. Påslaget fastställs till 1000 punkter (10 öre). Företaget erhåller en miljon euro som byts till svenska kronor direkt. Vid låneförfallet byts kronorna tillbaka till euro med kursen 9,30 kronor/euro.

Så här handlas en valutaswapp

Ett ramavtal tecknas med banken. Varje valutaswappsavtal skräddarsys med avseende på nominellt belopp, start och slutdag mm. Valutaexponeringen kan underhand förändras enligt önskemål och till rådande marknadspris. Ta kontakt med banken innan du beslutar om att göra en valutaswapp.

Det finns många faktorer att beakta. Det är därför viktigt att gå igenom upplägget noggrant med en specialist, så att syftet med swappen uppfylls. FöreningsSparbankens specialister på dessa frågor hjälper dig med priser och att hitta den lösning som passar bäst. Tala med ditt bankkontor som förmedlar kontakten.

Om du vill att banken kontaktar dig skickar du en intresseanmälan.

Stäng Skriv ut