Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Valutaoptioner

En valutaoption kan användas på två olika sätt. Det ena är att skydda sig mot snabba och kraftiga valutasvängningar - en sorts försäkring. Det andra är att försöka höja sin avkastning genom att spekulera i en förändring av en valutakurs - ett risktagande.

Så här fungerar valutaoptioner

En valutaoption utgör en rättighet eller en skyldighet att vid ett framtida tillfälle köpa eller sälja en valuta till en förutbestämd kurs. Den som är innehavare av optionen har en rättighet att köpa eller sälja valutan. För denna rättighet har innehavaren betalat en premie till utfärdaren. Utfärdaren av optionen har en skyldighet att sälja eller köpa valutan till den förutbestämda kursen.

Valutaoptioner används för att hantera risker som skydd mot snabba och kraftiga valutakurssvängningar. I en optionsaffär finns alltid två parter - den som vill minska sina risker och den som är vill att ta på sig risken i syfte att öka sin avkastning. Är du innehavare av en option har du försäkrat dig mot en valutarörelse. Optionen neutraliserar valutasvängningar vilket kan vara önskvärt när man till exempel skall lämna offert. Köpoptionen blir attraktivare när valutakursen stiger medan säljoptionen sjunker i värde under samma förhållanden.

I Sverige sker all handel med icke standardiserade optioner på en s k OTC- marknad vilket innebär att man kan skräddarsy önskemål angående löptid, underliggande belopp, valutapar och lösenkurs. Beloppen i marknaden är stora men FöreningsSparbanken kan göra mindre valutaoptioner i de större valutorna. Lägsta belopp motsvarar cirka en miljon SEK.

Exempel: För ett importföretag som skall betala i EUR om 2 månader kan det vara klokt att försäkra sig. Företaget oroar sig för en stigande eurokurs och köper en köpoption med rättigheten att köpa EUR till en bestämd kurs om två månader. Skulle avistakursen om två månader vara lägre än den avtalade kursen köper företaget valutan avista. Den erlagda premien blir en kostnad men valutan har nu kunnat köpas in till en fördelaktigare kurs. Är avistakursen däremot över optionens lösenpris utnyttjar företaget optionen och behöver bara köpa valutan till det avtalade priset oavsett avistakurs. Företaget har garderat sig mot en uppgång, men har behållit möjligheten att tjäna på en nedgång.

Att notera

  • Ett sk ramavtal för optionsaffärer tecknas med banken.
  • Valutaoptionen kan under hela löptiden köpas och säljas till marknadspris.
  • Minsta underliggande värde en miljon SEK.

Innan man köper en option är det viktigt att man analyserar vari risker och möjligheter ligger. Det är därför angeläget att noggrant gå igenom affären med FöreningsSparbankens specialister på dessa frågor. De hjälper dig att hitta den lösning som passar bäst. Tala med ditt bankkontor som förmedlar kontakten.

Stäng Skriv ut